เฟรนไชส์น้ำส้มเด่นชัย, น้ำส้มถัง, ขายส่งน้ำส้ม

1.เลือกแพ็คเกจแฟรนไชส์ตามความต้องการของท่าน
2.โอนเงินมัดจำ 50 เปอร์เซ็นต์ของราคาแฟรนไชส์ (กรณีลูกค้าต่างจังหวัด ให้โอนเต็มจำนวน) มาที่...

ชื่อบัญชี "ลักษณ์ขนา แซ่ถ่อง"
ธนาคารทหารไทย (ประเภทออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 203-2-13329-6

ชื่อบัญชี "ลักษณ์ขนา แซ่ถ่อง "
ธนาคารกรุงเทพ (ประเภทออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 051-0-29587-6

ชื่อบัญชี "ลักษณ์ขนา แซ่ถ่อง"
ธนาคารกรุงไทย (ประเภทออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 191-1-32010-6

ชื่อบัญชี "ลักษณ์ขนา แซ่ถ่อง"
ธนาคารไทยพาณิชย์ (ประเภทออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 162 2 28193 1
ชื่อบัญชี "ลักษณ์ขนา แซ่ถ่อง"
ธนาคารกสิกร (ประเภทออมทรัพย์)
เลขที่บัญชี 748 248 6015

3.การจัดส่งสินค้า
3.1 กรณีลูกค้ามารับสินค้าเองที่ร้าน จ่ายเงินสดครบจำนวน
3.2 ส่งฟรีภายในระยะ 20 กิโลเมตร และเก็บเงินส่วนที่เหลือหลังส่งมอบสินค้าแล้ว
3.3 กรณีเราจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลเกินกว่า 20 กิโลเมตร แต่ไม่เกิน 120 กิโลเมตร จะมีค่าขนส่งขั้นต่ำ ตามระยะทางไกล-ใกล้ค่ะ
3.4 กรณีลูกค้าที่อยู่ห่างไกลเกินกว่า 120 กิโลเมตร หรือเป็นลูกค้าต่างจังหวัด เราจะจัดส่งสินค้าให้ท่านทางขนส่งทั่วไป หรือทางรถไฟ โดยลูกค้า
เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

 
© 2013 namsomdenchai.com All Rights Reserved.